Th?ng tin nhà máy

Tr? s?:
?? ??a ch?: Ph??ng ??ng S?n, Th? x? B?m S?n, T?nh Thanh Hóa
?? ?i?n tho?i: 08.888.036.66
? E-mail: contact@www.wxstp.com
Chi nhánh Ninh Bình
?? ??a ch?: L? C12 khu C?ng Nghi?p Khánh Phú, T?nh Ninh Bình
Chi nhánh Khánh Hòa
?? ??a ch?: KCN 6, KCN Ninh Th?y, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Chi nhánh Nhà Máy ?óng bao và Tr?m phan ph?i Xi M?ng Long S?n t?i Long An
?? ??a ch?: KCN Nh?t Chánh, Huy?n B?n L?c, T?nh Long An

canhbaonangnong

手机棋牌游戏