<code id="vxr99"></code>

  <th id="vxr99"><option id="vxr99"></option></th>
  <code id="vxr99"></code>

  C?ng ty Xi m?ng Long S?n th?m h?i và chúc t?t M? Vi?t Nam Anh Hùng xuan Canh Ty 2020

  14/01/2020 14:20 169 views Category: Ho?t ??ng c?ng ??ng

  c

  V?i truy?n th?ng u?ng n??c nh? ngu?n, nhan d?p t?t ??n xuan v?, ?? t??ng nh? ??n c?ng ?n tr?i b? c?a nh?ng gia ?ình ?? có c?ng hi?n l?n lao x??ng máu cho t? qu?c. Ngày 14/1/2020 ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? t?i th?m h?i và chúc t?t các M? Vi?t Nam Anh Hùng t?i huy?n Tri?u S?n t?nh Thanh Hóa. ?ay là d?p ?? c?ng ty Xi m?ng Long S?n t? lòng bi?t ?n t?i các m?, nh?ng ng??i ?? sinh ra nh?ng ng??i con anh hùng ?? chi?n ??u và hi sinh vì ??c l?p t? do c?a t? qu?c.

  a

  ???c bi?t t? ??u n?m 2019 C?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? nh?n ph?ng d??ng m? Nguy?n Th? Mùa, m? Tr?nh Th? M?ng, m? Nguy?n Th? ??c, và m? Lê Th? V?ng t?i huy?n Tri?u S?n t?nh Thanh Hóa. Hi?n nay các m? ??u ?? tu?i cao s?c y?u và kh?ng còn minh m?n, tuy nhiên v?n r?t vui v? khi nh?n ???c s? quan tam c?a các c?p chính quy?n, ?oàn th? và ??c bi?t là s? quan tam t? phía c?ng ty Xi m?ng Long S?n.

  b

  ??i di?n c?ng ty Xi m?ng Long S?n ?? g?i l?i chúc s?c kh?e t?i các m? cùng gia ?ình, m?t n?m m?i d?i dào s?c kh?e, an khang th?nh v??ng.

  d

   

  canhbaonangnong

  手机棋牌游戏